Konstrukce řetězového převodu

ÚvodFAQKonstrukce řetězového převodu

Volba řetězu a jeho životnost


Má-li být zajištěna životnost a provozní spolehlivost řetězového převodu, je nutné při jeho volbě respektovat celou řadu faktorů. Při splnění všech zásad správné konstrukce a údržby je u válečkových řetězů předpokládaná životnost přibližně 10 tisíc provozních hodin při běhu řetězu přes dvě kola. Nedodržení nebo podcenění konstrukčních zásad nebo údržby má za následek výrazné zkrácení životnosti řetězu.

Hlavní faktory ovlivňující volbu řetězu a jeho životnost:

 • přenášený výkon
 • druh zatížení
 • rychlost pohybu řetězu
 • počet zubů malého řetězového kola
 • převodový poměr
 • osová vzdálenost a průhyb řetězu
 • měrný tlak v kloubu řetězu
 • způsob mazání
 • pracovní prostředí
 • správná montáž celého převodu
 • údržba převodu.

Přenášený výkon


Orientačně lze maximální přípustnou zatěžující sílu stanovit tak, že při klidném zatížení a správné instalaci a údržbě nesmí u válečkových a pouzdrových řetězů zatěžující síla překročit hodnotu 1/3 zatížení při přetržení, u Gallových řetězů nesmí zatěžující síla překročit hodnotu 1/5 zatížení při přetržení při nepřetržitém provozu, rázovém namáhání nebo při méně vhodných provozních podmínkách je zapotřebí přípustné zatížení vynásobit bezpečnostním koeficientem. Při volbě a výpočtu válečkových a pouzdrových řetězů je nutné postupovat podle DIN 8195, ČSN 01 4809-69. Rovněž řetězová kola musí mít správný tvar, pro jejich konstrukci platí DIN 8192, DIN 8196, ČSN 01 4811-82.

Druh zatížení


Při provozu jsou řetězy vystaveny klidnému tahu, proto je zapotřebí uvažovat se zatěžující silou o větší provozní rázy. Také při nepřetržitém provozu je zapotřebí uvažovat s větší silou. Hřídele i ložiska je nutné dimenzovat tak, aby nedocházelo k jejich chvění.V případě těžkého provozu je letmé uložení řetězových kol nevhodné.

Rychlost pohybu řetězu


Přípustná obvodová rychlost se zmenšuje se zvětšující roztečí a při počtu zubů řetězového kola menším než 19 zubů. Při rozteči řetězu 25,4 mm a počtu zubů 19 je max. přípustná rychlost 9,7 m/s, pro rozteč 5,8 mm je max. přípustná rychlost 6,2 m/s. Při obvodové rychlosti větší než 4 m/s je zapotřebí zahrnout vliv odstředivé síly.

Počet zubů


Řetězem opásané řetězové kolo tvoří mnohoúhelník, který má velikost strany stejnou jako je rozteč řetězu. Při nabíhání řetězu na obvod kola dochází k určitému zrychlení, které se zvětšuje při zvětšujícím se rozdílu průměru kružnic řetězem opsané a řetězem vepsané. Zrychlení roste úměrně s roztečí a kvadraticky s počtem otáček. Důsledkem tohoto zrychlení je trhavý pohyb, který lze pozorovat při malých rychlostech řetězu a malému počtu zubů pastorku. U řetězových kol s počtem zubů menším než 17 dochází k výraznému nárůstu práce spotřebované na zrychlení, při větším počtu zubů než 25 jsou změny nepatrné. Pastorky s malým počtem zubů se opotřebovávají rychleji nejen z důvodu častějšího záběru zubů, ale také proto, že společně s řetězem spotřebovávají práci vynaloženou při nerovnoměrném pohybu. Na nerovnoměrnost chodu řetězu mají vliv obě řetězová kola. Aby nedocházelo k harmonickým kmitům celé soustavy, je zapotřebí volit lichý počet zubů, pokud možno v pvočíslech a převodový poměr by nemělo být celé číslo.

Převodový poměr


Řetězové převody se používají zpravidla do pomala, vhodný počet zubů pastorku je alespoň 17, počet zubů velkého (hnaného) kola by pokud možno, měl být větší než 70. U řetězů s větší roztečí by převod neměl být větší než 1:7, řetězy s menší roztečí by neměly mít převod větší než je 1:9. Převod do rychla je nepříznivý, v případě jeho nutného použití by mělo mít menší (hnané) kolo alespoň 25 zubů.

Měrný tlak v kloubu řetězu


Velký měrný tlak v kluzných plochách má za následek rychlejší opotřebení řetězu. Při dokonalém mazání lze volit hodnoty uvedené v tabulce. Není - li v provozu zaručeno dokonalé mazání, je zapotřebí dovolenou hodnotu snížit. Dovolený měrný tlak volíme v závislosti na rychlosti.

Tabulka závislosti měrného tlaku v kloubu řetězu na rychlost řetězu

v [m/s] 0.1 0.4 0.8 1.5 2 3 4 6 8 10
p [Mpa] 30 28 24 22 19 17 16 15 13 12

Galvanicky pokovené řetězy


Galvanické pokovení nenahrazuje antikorozní provedení. Nanesená pokovená vrstva sice tvoří určitou protikorozní ochranu, avšak na stykových plochách čepů a destiček může při pohybu docházet k jejímu poškození a vlivem vlhkosti se mohou tvořit korozní stopy. Pro používání těchto řetězů platí stejné zásady jako u řetězů nepokovených. Před prvním použitím je nutné řetěz řádně namazat.

Katalog ke stažení

Katalog MORAVIAN CHAINS

Stáhněte si katalog řetězů MORAVIAN CHAINS v PDF formátu.

V katalogu naleznete válečkové řetězy, dopravníkové válečkové řetězy, pouzdrové řetězy, Gallovy řetězy, Fleyerovy řetězy, zemědělské řetězy, spojovací články a unašeče.

Stáhnout katalog

Kontaktní formulář

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.
Položky označené * (hvězdičkou) jsou povinné.