Tradiční dodavatel průmyslových řetězů

Vyhledávání na stránkách

Aktuality

Vylepšená verze válečkových řetězů
21.2.2020 13:38:34

Změna v konstrukci znamená vyšší životnost - řetězy budou skladem od 05/2020. Pro více informací nás kontaktujte. více

Gallovy řetězy ČSN 02 3330, DIN 8150 skladem
25.8.2017 09:45:26

Gallovy řetězy skladem - rychlé dodávky, příznivé ceny. více

Pouzdrové řetězy ČSN 02 3329, DIN 8164 skladem
25.8.2017 09:38:16

Rozšiřujeme skladové zásoby pouzdrových řetězů. více

Rychlý kontakt

KD TRANSPORT, spol. s r.o.
MORAVIAN CHAINS
U Ambulatoria, 772 00 Olomouc

Tel.: 585 359 039
Fax: 585 359 040
E-mail: info@mch-retezy.cz

Údržba řetězu

Četnost provádění kontrol a údržby řetězu je individuální a záleží na:

 • pracovním prostředí - teplota, prašnost, vlhkost, průvan, chemické výpary
 • zatížení - při větších měrných tlacích v kloubu řetězu je péče častější
 • provozních podmínkách - nepřetržitý, jednosměnný nebo občasný provoz.

Při provozní údržbě je zapotřebí se zaměřit především na:

 1. Plynulost nabíhání řetězu na kolo a plynulé opouštění řetězového kola.
  Pokud dochází k trhavému pohybu, je pravděpodobně řetěz nadměrně vytažený nebo je poškozené (opotřebené) řetězové kolo. Obvyklé dovolené provozní protažení řetězu je max. 2% jmenovité délky.
 2. Rovinnost řetězového převodu
  Při kontrole rovinnosti celého převodu je zapotřebí rovněž pohledem zkontrolovat házivost jednotlivých kol a vůli v uložení. Největší axiální přesazení řetězových kol nebo odchylka rovinnosti kol je max. 3‰, t.j. 3 mm/1m.
 3. Napnutí řetězu
  V případě použití napínací kladky je potřeba zkontrolovat její funkčnost a pokud není nainstalována, je nutné zkontrolovat průhyb nezatížené (spodní) větve. Obvyklá hodnota je cca 2% osové vzdálenosti.
 4. Vzhled řetězu a řetězových kol
  Při kontrole vzhledu se zaměřujeme na nepoškozenost řetězu, zda nedochází k uvolňování vnějších destiček, zda jsou válečky volně otočné a nedochází-li na některých místech k viditelnému odírání. Zvýšenou pozornost vždy věnujeme spojkám a řetězovým kolům.
 5. Stav namazání
  Při kontrole mazání vždy zjišťujeme, zda je řetěz dostatečně namazán, zda mazivo neobsahuje abrazivní nebo jiné nečistoty, zda nedochází k degradaci maziva nebo zda není mazivo vysušené. Pokud při otáčením válečkem je hmatem citelné lehké zadrhávání nebo nerovnoměrnost otáčení, jsou v prostoru mezi válečkem a pouzdrem nečistoty, usazeniny nebo zaschlé mazivo. Při zjištění nečistot nebo pokud dochází k zasychání maziva, je nutně řetěz důkladně vyčistit, zbavit všech zbytků starého a znečištěného maziva a řetěz znovu namazat. Pokud provádíme čištění řetězu, očistíme rovněž řetězová kola. Nedostatečně namazaný řetěz způsobuje také nadměrné prodloužení řetězu.

Čištění řetězu

Čištění řetězu se provádí vždy za studena. K odstranění starého maziva použijeme vhodné rozpouštědlo, např. benzín nebo trichloretylén. Řetěz promýváme v lázni a otíráme štětcem, zaschlé usazeniny odstraníme tvrdým kartáčem. V praxi se rovněž osvědčilo použití petroleje nebo nafty. Po pečlivém očištění vnějšího povrchu necháme řetěz ponořený v rozpouštědle (velkou vzlínavost má petrolej) alespoň 24 hodin, aby došlo k uvolnění usazenin v nepřístupných dutinách. V průběhu procesu několikrát řetězem v lázni zahýbáme. Po důkladném promytí řetěz vyjmeme a zkontrolujeme čistotu v dutinách - nesmí vytékat znečištěné odmašťovadlo, po usušení nesmí být z třecích ploch slyšet vrzání, které by ukazovalo na zaschlé mazivo na třecích plochách. Pokud je vše v pořádku, provedeme vzhledovou kontrolu čistoty a neporušenosti dílů řetězu.

Odmašťění

Při čištění pomocí petroleje nebo nafty zůstává na povrchu řetězu mastný film, který musíme odstranit propláchnutím řetězu v rozpouštědle na bázi chloru nebo fluoru.

Mazání

Velmi vhodným způsobem mazání řetězu, který prodlouží dobu mezi jednotlivými mazáními řetězu, je mazání řetězu ponořením do lázně s rozpuštěným mazivem. Jako mazací prostředek se může použít např. plastické mazivo na kloubové řetězy od výrobce Koramo Kolín. Lázeň má mít teplotu alespoň 80°C a při aplikaci se na teplotu rozpuštěného maziva musí ohřát i celý řetěz, aby došlo k vniknutí maziva do všech dutin. V průběhu procesu řetězem několikrát zahýbáme, aby došlo k uvolnění vzduchových bulin. Jakmile se přestanou tvořit vzduchové bubliny, vyjmeme řetěz z lázně a necháme přebytečné mazivo odkapat. Po zchládnutí řetěz vhodným způsobem zabalíme, aby nedošlo k jeho znečištění prachem nebo mechanickými nečistotami. Při volbě způsobu mazání je zapotřebí přihlédnout k rychlosti pohybu řetězu. Pro rychlosti do 4 m/s je optimální mazání dáno přivedením kapek oleje na vnitřní stranu řetězu ( tj. mezi vnitřní a vnější desky a mezi vnitřní desku a váleček) v množství 4 až 12 kapek za minutu. Kapání oleje na vnější stranu řetězu není vhodné, protože odstředivá síla může zabránit dostatečnému promazání. Přípustné je i ruční mazání tukem. Může se použít i mazadlo ve spreji s vysokou vzlínavostí. Pro rychlosti do 7 m/s je doporučena olejová lázeň s odstřikovacím kotoučem, přípustné je i mazání kapkami oleje maznicí( cca 20 kapek za minutu ). Při rychlostech přes 7 m/s je nutno věnovat mazání velkou pozornost. Doporučeno je tlakové oběžné mazání, při rychlostech nad 12 m/s mazání olejovou mlhou. Uvedené rychlosti jsou orientační, při přenosu velkých výkonů význam mazání roste. Mazací tuk nebo olej je zapotřebí volit s ohledem na pracovní podmínky, aby vlivem teplot nedocházelo ke snížení mazacích a konzervačních schopností.

Nedostatečné mazání výrazně snižuje životnost řetězu. Účelem mazání je:

 • snížení tření
 • ochrana proti korozi
 • odvod tepla
 • odvod nečistot z třecích ploch
 • snížení hluku
 • snížení zahřívání řetězu
 • snížení mechanického opotřebení jednotlivých dílů řetězu a řetězových kol
 • snížení nadměrného vytahování řetězu.

Copyright © 2009 MORAVIAN CHAINS | Tradiční dodavatel průmyslových řetězů | Mapa stránek | RSS

Komplexní logistické služby – přeprava zásilek, skladování zboží, spedice a logistika   Bookmark and Share

Tvorba www stránek Webdew