Řetězové převody

ÚvodFAQŘetězové převody

Řetězový převod


Kloubový řetěz slouží:

 • k přenosu kroutícího momentu z hnacího na hnané řetězové kolo
 • k přenosu tažné síly - např. při zvedání břemen.

Řetězový převod je svým uspořádáním podobný řemenovému převodu, současně má však některé vlastnosti převodu ozubenými koly a to:

 • přesný převodový poměr bez prokluzu
 • možnost přenosu kroutícího momentu na větší vzdálenosti
 • pracuje bez předpětí a tím se nezvyšuje zatížení ložisek
 • umožňuje přenos velkých sil
 • převodový poměr až 1:10
 • obvodová rychlost až 15 m/s (podle velikosti a konstrukce řetězu)
 • použitelnost při rozdílných teplotách pracovního prostředí
 • při správném mazání a instalaci je účinnost až 98%
 • malé nároky na prostor, v konstrukčním celku zabírá místo prakticky jen v rovině
 • řetězy jsou rozebíratelné, to umožňuje jejich snadnou výměnu nebo opravu
 • jednoduchý a spolehlivý provoz
 • malé nároky na údržbu ve srovnání s jinými převody.

Válečkové řetězy


Válečkové řetězy jsou vyráběny v souladu s ČSN 02 3301 s rozměry podle ČSN 02 331, ČSN 02 3315. Podle typu jsou řetězy v souladu s normou DIN 8187 nebo DIN 8188, případně DIN 8181. Vedle normalizovaných řetězů jsou v sortimentu i nenormalizovaná provedení vyráběná podle interní dokumetace.

Válečkový řetěz je vytvořen spojením vnitřních a vnějších článků. Vzájemná pohyblivost sousedních článků je umožněna točným uložením čepu vnějšího článku v pouzdru vnitřního článku. Na každém pouzdru je nasazen otočný váleček, který snižuje tření při náběhu na řetězové kolo. Proto je tento typ řetězu vhodný pro větší obvodové rychlosti. Pro přenos větších výkonů je možné použít řetěz dvouřadý (duplex), třířadý (triplex) nebo i víceřadý.

Řetězy mívají stejný počet vnitřních a vnějších článků, jejich celkový počet článků je tedy sudý. Pro snadnější montáž se obvykle jeden vnější článek nahrazuje spojkou. V případě nutnosti použití řetězu s lichým počtem článků je pro spojení vhodné použít lomený (redukční) článek, který umožňuje přechod z vnitřního článku na vnější. Jeho použití však snižuje statickou pevnost řetězu až o 30%. Válečkový řetěz je velmi často používaný pro svou univerzálnost a možnost použití v nepřetržitém provozu. Předností je vysoká účinnost přenosu síly, provozní bezpečnost, minimální opotřebení ozubených kol a vysoká obvodová rychlost řetězu.

Dopravníkové řetězy


Dopravní řetězy jsou vyráběny v souladu s DIN 8165, ČSN 26 0401, DIN 8167 a DIN 8168. Dopravní řetězy dle DIN 8165, ČSN 26 0401 a DIN 8167 jsou konstruovány buď jako pouzdrové či s různými typy kladek ( malá kladka, velká kladka, kladka s nákolkem ). Tyto řetězy mohou mít nanýtovány či navařeny unášecí desky.

Dopravníkové válečkové řetězy s unášecími deskami jsou vyráběny v souladu s tovární normou. Tyto řetězy mohou mít také ozubené unášecí desky, prodloužené čepy či U-unašeče s navulkanizovanou pryží. Tvar unašeče a jeho rozmístění na řetězu je možno zhotovit dle požadavku zákazníka. Tyto typy řetězů naleznou široké uplatnění v nejrůznějších typech dopravníků či transportních pásů.

Pouzdrové (transmisní) řetězy


Pouzdrové řetězy jsou vyráběny v souladu s ČSN 02 3301 a DIN 8164. Vedle normalizovaných řetězů jsou v sortimentu i nenormalizovaná provedení vyráběná podle interní dokumetace.

Pouzdrový řetěz je velmi podobný válečkovému. Liší se tím, že nemá válečky, které snižují tření, proto je vhodný pro menší rychlosti. Běžná dovolená rychlost pohybu řetězu je pro pomaloběžné pouzdrové řetězy 0,3 až 1,2 m/s, max. 3,0/s. Pouzdrové řetězy se nejčastěji používají v trvalém pracovním režimu v hrubých provozních podmínkách, v provozech teplých a vlhkých, kde nelze použít řemeny apod.

Gallovy řetězy


Gallovy řetězy jsou vyráběny podle ČSN 02 3330 a DIN 8150. Vedle normalizovaných řetězů jsou v sortimentu i nenormalizovaná provedení vyráběná podle interní dokumetace.

Konstrukčně jsou tyto řetězy sestaveny z řady čepů, na jejichž osazených koncích jsou otočně nasunuty destičky. Konce čepů jsou roznýtované. Ke spojení obou konců řetězu se používá spojka, která je tvořena čepem bez osazení, rozpěrným válečkem a závlačkami. U větších velikostí jsou pod závlačkami podložky. Gallovy řetězy se používají jako nosné řetězy a také pro pomalý přenos velké tažné síly rychlostí max. 0,3m/s.

Fleyerovy řetězy


Fleyerovy řetězy jsou vyráběny v souladu s normou DIN 8152 v provedení lehkém i těžkém. Fleyerovy řetězy jsou vytvořeny řadou čepů, na nichž jsou po celé délce střídavě nasunuty v různých kombinacích destičky sousedních článků. Vnější destičky jsou nalisovány a konce čepů roznýtované. Pro pevné uchycení konců řetězu se používají závěsné destičky. Řetězy se používají jako tažné nebo nosné, nelze je použít jako hnací, protože svou konstrukcí neumožňují použití řetězových kol. Uplatnění nacházejí tam, kde použití ocelových lan není vhodné.

Zemědělské řetězy


Nabízíme širokou škálu zemědělských řetězů, které naleznou své uplatnění v zemědělství na nejrůznějších typech řetězových dopravníků - na brambory, jablka atd., v kombajnových adaptérech např. na kukuřici či slunečnici, na vazačích slámy či sklízecích mlátičkách apod.

Katalog ke stažení

Katalog MORAVIAN CHAINS

Stáhněte si katalog řetězů MORAVIAN CHAINS v PDF formátu.

V katalogu naleznete válečkové řetězy, dopravníkové válečkové řetězy, pouzdrové řetězy, Gallovy řetězy, Fleyerovy řetězy, zemědělské řetězy, spojovací články a unašeče.

Stáhnout katalog

Kontaktní formulář

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.
Položky označené * (hvězdičkou) jsou povinné.